Spa phúc khai trương tại địa chỉ : 6A Trần Bình Trọng, Phương 1, Quận 5mọi chi tiết xin quý khách gọi : 0964918177