I. Quy định về độ tuổi:

- Thành viên tham gia diễn đàn diadang.info tối thiểu phải là 18 tuổi.
- Diễn đàn diadang.info không chịu trách nhiệm nếu bất kỳ ai khai báo không thành thật về độ tuổi của người đó.

II. Quy định về hành vi của thành viên diễn đàn diadang.info:

- Không được gửi những bài viết có nội dung thù hằn, kích động, đả kích, gây phương hại về mặt tinh thần với bất kỳ thành viên, cá nhân nào khác có hoặc không có tham gia diễn đàn diadang.info.
- Không được gửi những bài viết có nội dung bàn luận về tôn giáo, chính trị, quân sự.
- Không được gửi những bài viết có nội dung truyền bá các tư tưởng chống đối nhà nước CHXH CN Việt Nam.
- Không được gửi những bài viết có nội dung là các bí mật chính trị, quân sự, các bí mật kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp...
- Không được gửi những bài viết có nội dung kêu gọi biểu tình, đình công.
- Không được gửi những bài viết có nội dung bàn luận, hướng dẫn chế tạo vũ khí, chất nổ.
- Không được gửi những bài viết có nội dung khêu dâm trẻ em, quan hệ với thú.
- Không được gửi những bài viết có nội dung vi phạm pháp luật nước CNXH CN Việt Nam.
- Không được gửi virus, malware, spy, bot...
- Bài viết có nội dung người lớn chỉ được phép gửi vào box Góc người lớn.
- Không được gửi bài spam nhảm, bài chỉ có mỗi smilies, đã có box spam, tuỳ nghi spam vào trong đó.
- Không được sử dụng những username gây hiểu nhầm (addmin, modderator...) hay những username thô tục.
- Không gửi link web khác lên shoutbox cũng như chat sex trên shoutbox.

III. Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên diễn đàn diadang.info:

+ Quyền hạn:
- Được quyền làm tất cả những gì không có cấm ở bên trên.
+ Trách nhiệm:
- Mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm về bài viết của mình.
- Tuân thủ theo các quy định trên.

IV. Phạm vi quy định:

- Các quy định trên áp dụng cho toàn bộ thành viên của diễn đàn diadang.info trên toàn bộ diễn đàn diadang.infot, từ newbies cho đến admins.
- Các quy định trên có thể được sửa đổi, bổ sung bất kỳ lúc nào. Sẽ có thông báo đến cho từng thành viên.

V. Xử lý:

Các hành vi vi phạm các quy định trên sẽ bị xử lý.
- Lần 1: Ban nick 3 ngày.
- Lần 2: Ban nick 7 ngày.
- Lần 3: Ban nick 14 ngày.
Ngoài ra, tuỳ trường hợp mà ban quản trị diễn đàn diadang.info có thể áp dụng các biện pháp nặng hơn.Tất cả các tranh chấp nếu xảy ra thì quyết định cuối cùng thuộc về ban quản trị diễn đàn.